Finns i sjön – Jönköpings läns museum
En person under vatten iklädd våtdräkt och som har dykarutrustning.

Finns i sjön

Publicerat: 12 sep, 2012
Inte allt för långt från Jönköping och Huskvarna finns flera, både stora och små, arkeologiska lämningar som ändå relativt få känner till. Anledningen till att så få har sett dem är uppenbar, de ligger under vatten.

Nu i september anordnades Kulturarvsdagen, och då temat var Under ytan känns det naturligt att lyfta fram några av sevärdheterna ute i Vättern vilka annars kan vara lite svåra att få syn på.

Vissa av lämningarna anlades en gång ute i Vättern medan andra byggdes på land, mende hamnade också ute i vattnet med tiden.  Givetvis är det inte lämningarna som flyttat på sig utan vattnet. Att vattennivån förändrats beror på landhöjningen, ja den pågår fortfarande. Den går fortare i norr än i söder och att Vättern yta förskjuts beror på sjöns form och storlek. Eftersom sjön är så pass lång som den är så märks det på dess yta att norra delen höjs snabbare än den södra, och det är det som orsakar tippningen. Förändringen får nog anses som ganska snabb, i runda slängar höjs vattennivån i söder med ca 0,1 cm per år.  Det kanske inte låter så mycket men då man ser till arkeologiska perspektiv ger det utslag, för med denna höjningshastighet så stiger vattenytan ca 1 meter på 1000 år och man kan därmed hitta spåren på flera meters djup.

Synliga rester efter skog

Som det framgår av kartan är inte enbart konstruktioner skapade av människan som finns i Huskvarnaviken. Längs ett stråk kan man även se resterna efter den skog som en gång växte där. I ett bälte från öst till väst står fortfarande stubbarna efter ekar som en gång växte där längs resterna efter en mosskant som också fortfarande kan ses som en förhöjning mot bottnen.

Under 60-talet gjordes de första upptäckterna. Då hittades olika träkonstruktioner, bland annat knuttimrade konstruktioner, men även lösfynd såsom ett svärd från bronsåldern och en yxa av järn från äldre järnålder.

Men det kanske den mest spektakulära av lämningarna i viken är ett stort röse. Det spekulerades länge om vad den runda, ca 20 meter stora och 2 meter höga, stensamlingen kunde vara. Men efter att en mindre undersökning av röset gjordes kan vi nu vara säkra på att det är en grav från bronsåldern.

Som det framgår är redan många lämningar kända ute i Huskvarnaviken men det kan mycket väl finnas fler som vi ännu inte hittat.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Karta som är svart, grå och vit. På kartan finns det streck. Karta över Huskvarnaviken och de kända lämningarna.
En person under vatten iklädd våtdräkt och som har dykarutrustning. Dykare vid stubbarna längs mosskanten. Foto: J Rönnby.
Rad av ekpålar som daterats till vikingstid. Foto: J Rönnby
Fotomosaik av röset. Foton och arrangemang: H Bergenblad.