Ett tryckeri i kabelschaktet? – Jönköpings läns museum
Gammal husgrund

Ett tryckeri i kabelschaktet?

Publicerat: 16 aug, 2013

Det grävs ner fiberkabel på Visingsö. Bitvis går de nya schakten intill gravar eller boplatslämningar och då är vi arkeologer med och schaktövervakar, som det kallas. Det är för att man inte ska skada eller gräva bort några fornlämningar.
Att schaktövervaka kan ibland vara en ganska tradig sysselsättning, man står timme efter timme och stirrar i ett tomt schakt. Men ibland glimmar det till…som på Visingsö i denna veckan.

Vi kom på en huslämning som är riktigt spännande! Det som finns kvar är en gedigen syllstensgrund uppbyggd av skifferhällar. Grunden är djupt grävd, det är inte en liten vanlig stuga som stått på den. Inuti ”huset” finns rasmassor med taktegel, kalkbruk och grus.
Det som gör det här huset lite extra spännande är att i just det här området låg en gång Per Brahes boktryckeri. En boktryckare från Danzig som hette Johann Kankel kom till ön 1666 och var sedan verksam fram till 1685. Kan det vara det huset som vi stött på? Ett litet men ack så viktigt fynd i sammanhanget är en liten blyten. Ett ämne som man kan se att man knipsat stycken av. Är det månne bly som använts för att gjuta typer?

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog


Bilder

Utgrävning Utgrävning
Gammal husgrund Gammal husgrund