RAÄ-6_Lustigkulle_från öster – Jönköpings läns museum

RAÄ-6_Lustigkulle_från öster

Publicerat: 7 mar, 2014

Foto från 1930-talet av Lustig kulle. En avplanad topp finns.

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk