Soldattorpet – Jönköpings läns museum

Soldattorpet

År 1929 fick flyttades ett soldattorp från Råssmäte i Linderås socken till Friluftsmuseet. Den timrade stugan stod sedan 1904 på Jönköpings regemente, där det användes som museum. Boden och ladugården, bägge från 1800-talet, har hela tiden tillhört soldattorpet.