Ryggåsstugan – Jönköpings läns museum
Hitta på sidan

Ryggåsstugan

Ryggåsstugan härstammar från 1600-talet och flyttades till Jönköpings stadspark 1904 från byn Sjöaryd i Markaryds socken. Den består av en ryggåsstuga och två högloft, därav ibland benämningen högloftsstuga, saknar innertak och har en fritt liggande ryggås samt takfönster.

Ryggåsstugan som tillhör friluftsmuseet i Jönköpings stadspark

Historia och användning

Den norra (högra) loftboden byggdes till på 1700-talet och den södra vid 1800-talets början. Denna hustyp, en ryggåsstuga med loftbodar, kallas sydgötisk och har förekommit i sydvästra Sverige, i södra Småland och Halland. Den högra loftboden rymmer en förstuga och en slöjdstuga, och loftet har använts för förvaring av säd. Den vänstra loftboden innehåller en klädkammare, en gäststuga och en vävkammare. Även här har loftet använts för förvaring. Stugan är inredd som ett bondehem med möbler från 1700- och 1800-talen.

I storstugan bodde man. Det var här man sov, lagade mat, åt och arbetade vintertid. I den väggfasta sängen med förhängen sov husbondefolket. Maten lagades över den öppna elden. Bjälken tvärsöver rummet kallades ”Stackarebjälken” eller ”Rackarebjälken”. Den markerade den gräns till vilken det var tillåtet för fattiga, tiggare och rackaren (hästslaktaren) att komma. Husets huvudingång var tidigare dörren mot det norra högloftet.

När byggnaden stod på sin ursprungliga plats ingick den i en kringbyggd gård med ladugårdar och uthus som omgärdade boningshuset. Bakom bostaden hade man odlingar och kålgårdar som begränsades av stensträngar.