Skapande skola – Jönköpings läns museum

Skapande skola

Skapande skola är ett bidrag för kulturinsatser i skolan, från förskoleklass upp till och med årskurs 9.

Målet med skapande skola är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till eget skapande och kultur. Bidraget ska medverka till att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna. Bidraget kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av elevers eget skapande i eller utanför klassrummet, samt insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt.

Du måste registrera dig via Kulturrådets webbplats för att kunna ansöka. Ansökan görs av skolhuvudman/kultursamordnare för kommunala skolor och av rektorer vid friskolor. Ansökningsperioden brukar vara från januari till och med början av februari. Se mer på Kulturrådets webbplats för aktuella tider detta år. Besked ges i slutet av våren.

Ansökan för Skapande skola.

Informationsblad om skapande skola (PDF)

Du kan ansöka för bland annat visningsavgifter och resor till och från museet. Om du vill veta mer eller har övriga frågor kontakta vår museipedagog.

Jönköpings läns museum erbjuder

Hos oss finns mängder av möjligheter till skapande verksamhet. Samtliga visningar utgår ifrån målen i Lgr 11. Här ser du några utvalda tips vad du kan använda Kulturrådets bidrag Skapande skola till på Jönköpings läns museum.

Boka en visning på Jönköpings läns museum.

John Bauer – Följa John

År F-9
Låt eleverna uppleva konsten i John Bauers förtrollade sagovärld. Utställningen Följa John ger en spännande upplevelse även för den som besökt oss förut. Vi samtalar om sagorna och hur de kan lära oss hur vi ska vara mot varandra. Vi studerar tillsammans John Bauers konstverk och för de yngre klasserna blir det givetvis ett besök i sagogarderoben. Besöket avslutas med en skapande fördjupning i vår verkstad.

En älg (gjord i plast) med stor krona, framför en ljus vägg fylld med skisser och brev av John och Ester Bauer

Järnålderspärlan

År2-5
Fördjupa dig i järnåldern. Här utgår vi ifrån boken Järnålderspärlan där du får följa flera olika karaktärer och genom deras berättelser och bokens fakta får vi veta mer om hur det kunde vara att leva under järnåldern. Vi kommer att arbeta praktiskt och diskutera omkring hur livet kunde se ut under denna tid jämfört med idag. Boken Järnålderspärlan är utgiven av Jönköpings läns museum.

Järnålderssvärdet i konserverat skick

Kampen i Tiden

År 4-9 + Gy

Utställningen är spelbaserad och interaktiv där eleverna tillsammans får lösa olika uppdrag, utmaningar och navigera genom berättelser om kunskap, arbete, kropp, plats och makt.

I utställningen tas ämnen upp som berör och belyser olika frågor som tar sitt avstamp i globala målen och mänskliga rättigheter. Boka en spelvisning!

Fem ungdomar med surfplattor i händerna står samlade, i bakgrunden en himmel i rosa och lila toner och ett skogslandskap

Konstspaning - Vem väljer verken?

Åk 4-9 + Gy

Har du någonsin funderat över hur det går till när en konstutställning produceras? Vem får vara med och bestämma? Vilka konstverk lyfts fram som viktiga i historien och varför?

I workshopen ”vem väljer verken” får du vara med och förändra konsthistorien. Gruppvis får deltagarna tillsammans hitta på en konstutställning utifrån vad de tycker är viktigt! Genom visning i en av våra konstutställningar samt en workshop lär vi oss mer om dåtida och samtida konst.

konstverk föreställande en vit kanin som håller för ögonen och hoppar från en grön stol. I bakgrunden anas ytterligare konstverk.

Profilbild av Josefine Ottosson

Josefine Ottosson

Museipedagog