Arkivhuset

Hitta information om stadens historia! Arkivmaterial från Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Stadsarkivet, Kultur Jönköpings kommun och Jönköpings läns museum är samlat i samma byggnad tillsammans med Jönköpings stadshistoriska utställning och forskarsalen.

Jönköpings historiska material har blivit mer lättåtkomligt för dig och andra i och med öppnandet av Arkivhuset.

En utställningsmonter där en röd HV71-tröja framträder.

Det är nog få som känner till att HV71 spelat i röda tröjor. Foto: Jönköpings läns museum.

Utställning Minnen, människor, platser

Följ med på en spännande resa genom Jönköpings historia i den stadshistoriska utställningen i Arkivhuset. Vi börjar på 1200-talet när staden grundades av Magnus Birgersson (Ladulås) och avslutar med 2000-talets visioner.
Här hittar du mer information om utställningen
Jönköpings stads historia >

Viktors värld och verklighet

Följ författaren och kulturpersonligheten Viktor Rydbergs livsöde.
Här hittar du mer information om utställningen
Viktors värld och verklighet >

Forskarsalen

Forskarsalen når du genom att ta till höger när du kommer in i stora utställningslokalen. Här finns arkivmaterial från Jönköpings stadsarkiv, Jönköpings stadsbibliotek, Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns museum.

Max antal besökare i forskarsalen är 8 personer.

Sittplatserna vid släktforskningsdatorerna är halverade till varannan dator för att säkerställa avståndet mellan datorerna.

Olika verksamheter i Arkivhuset

Förutom den stadshistoriska utställningen ryms följande institutioner/verksamheter i Arkivhuset: Kultur Jönköpings kommun; Tändsticksmuseets föremålsarkiv samt viss konst Jönköpings läns museum; publikt föremålsmagasin samt arkiv Jönköpings stadsarkiv; kommunens historia från 1860-tal med protokoll, räkenskaper, sociala handlingar, betyg, klasslistor, bygglov, tidningar, tidskrifter, äldre böcker och privilegiebrev med mera Jönköpings läns folkrörelsearkiv; föreningsarkiv från 1860-tal och framåt, personarkiv och företagsarkiv Arkivhuset är uppfört och drivs av Jönköpings kommun.

Jönköpings läns museum har producerat den stadshistoriska utställningen på uppdrag av Jönköpings kommun.

Öppettider

Den stadshistoriska utställningen följer öppettiderna på Jönköpings stadsbibliotek. Jönköpings stadsbibliotek (Jönköpings kommuns hemsida) >

Hitta till Arkivhuset

Arkivhuset (cirka 50 meter öster om ingången till Stadsbiblioteket) utmed Slottsgatan i Jönköping. Ingången är väl skyltad utmed gatan och på dörren.

Tillgänglighet i Arkivhuset

Vill du besöka den stadshistoriska utställningen som finns i Arkivhuset går du från huvudentrén till vänster genom stadsbiblioteket. Det är raka vägen till utställningen utan några hinder, innan utställningen är det en automatisk skjutdörr.

För att höra texterna upplästa kan du  ladda ner appen OnSpotStory.

I utställningen finns flera stolar att sitta på.

Ljuset är svagt i utställningen eftersom föremålen som visas inte ska förstöras.