Stadsvandringar – Jönköpings läns museum

Stadsvandringar

Många byggnader och platser bär på intressanta historier. Det kan vara byggnader vi passerar dagligen men som vi inte reflekterat över.

Att sprida kunskap om regionens kulturmiljöer och bebyggelsehistoria är ett av länsmuseets samhällsuppdrag. Genom föredrag, stadsvandringar och visningar vill vi väcka intresse och engagemang för kulturvärdena i vår gemensamma miljö.
Vandringar och visningar av kulturbyggnader återkommer regelbundet som en del av länsmuseets programverksamhet. Vi erbjuder därutöver föredrag och visningar på beställning, för föreningar och andra intresserade. Jönköpings bebyggelsehistoria är ett av våra specialområden, men vi kan erbjuda program inom många andra ämnesområden, exempelvis;
– 1900-talsarkitektur i länet – småländsk trähusindustri ? historia och samtid – tapetens historia

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie