Rådgivning byggnadsvård – Jönköpings läns museum

Rådgivning byggnadsvård

Länsmuseets byggnadsantikvarier kan erbjuda rådgivning i dessa och andra byggnadsvårdsfrågor.
Vi har kunskaperna om äldre byggnadsteknik och om byggnadstraditionen i länet. Vi kan också förmedla kontakt med hantverkare och specialister på praktisk byggnadsvård.
Vissa frågor kan vi besvara per telefon eller E-post. Skicka din fråga och helst också ett par bilder till oss. Mer omfattande rådgivning med besiktning på platsen utför vi i allmänhet mot arvode.

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie