Kyrkoantikvarisk verksamhet – Jönköpings läns museum

Kyrkoantikvarisk verksamhet

Kyrkobyggnaderna behöver underhållas regelbundet och kyrkorummet anpassas till nya behov. För att säkerställa kyrkans kulturvärden måste antikvariska perspektiv finns med, både vid projekteringen och i själva byggprocessen. Kulturmiljölagen reglerar skyddet av kyrkobyggnader och begravningsplatser och ansökningar om tillstånd handläggs av länsstyrelsen.

Jönköpings läns museum har en unik överblick och kunskap om länets kyrkliga kulturarv. Vi har lång och gedigen erfarenhet av kyrkoantikvariska frågor. Hos oss finns arkitekturhistoriskt, konstvetenskapligt och byggnadstekniskt kunnande samt en konservatorsenhet med specialisering på kyrkliga inventarier.
På uppdrag av länets församlingar medverkar vi varje år i stort antal kyrkoärenden, alltifrån större restaureringar till mer avgränsade frågor som exempelvis förbättrad textilförvaring. Vi utför även antikvariska förstudier inför planerade åtgärder.

Dokumentation av kyrkor och kyrkogårdar

Genom ett omfattande projekt, som inleddes år 2002, har länets alla begravningsplatser och skyddade kyrkor blivit beskrivna och karaktäriserade. Projektet utfördes på uppdrag av de tre stift som berör länet ? Linköping, Skara och Växjö. Utredningarna är publicerade och utgör en del av Svenska Kyrkans vård- och underhållsplanering för de aktuella byggnaderna.

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie