Anlita oss för kulturhistoriska skyltar – Jönköpings läns museum

Anlita oss för kulturhistoriska skyltar

Länsmuseet anlitas av kommuner och länsstyrelse för att producera underlag till kulturhistoriska skyltar. Uppdragens omfattning kan variera från enbart textframställning till framtagning av hela skyltprogrammet med digitalt original, illustrationer, stativ och montering.
Kontakta oss för information och kostnadsförslag.

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie