Utställningar och skylttexter – Jönköpings läns museum
Utställningstexter

Utställningar och skylttexter

Ett sätt att nå ut med våra resultat och levandegöra det förflutna är att producera utställningar. På museet finns både permanenta och tillfälliga utställningar. Vid större arkeologiska utgrävningar kan vi också göra utställningar som presenteras i lokala sammanhang, till exempel på bibliotek och i skolor.

En informativ och inspirerande skylttext vid en fornlämning, en kulturmiljö eller flera skyltar längs med en kulturslinga kan ge nya upplevelser i landskapet. Utifrån uppdragsgivarens önskemål producerar vi skylttexter och illustrationer som ger liv åt och gestaltar äldre tiders lämningar – från järnålderns gravfält till sentida kolning.

Kontakta oss för information och kostnadsförslag.

 

Exempel Kultplats genom tiderna

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö