Exkursioner och kurser – Jönköpings läns museum
Exkursion

Exkursioner och kurser

För skolklasser och andra grupper anordnar vi gärna exkursioner. Det kan till exempel vara en heldagsexkursion med kunnig guide i din hembygd eller på den vackra och fornlämningstäta Visingsö.

Vi anordnar också kurser efter dina önskemål, som kan fokusera på lokal eller regional kulturmiljö och arkeologi. Kurserna kan bestå av både föreläsningar och fältexkursioner tillsammans med museets medarbetare.

Kontakta oss för frågor och offert.

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö