Tillgängliga texter

anpassning till storstil, ljud eller punktskrift

Vi vill att så många som möjligt kan ta del av det vi berättar. Dessvärre är de flesta av våra texter inte anpassade för dig som har synsvårigheter. Men vi jobbar på att bli bättre och har fått tillgång till Region Jönköpings läns service för att beställa anpassning av texter till storstil, ljud eller punktskift.
Vi saknar erfarenhet och beställningen av anpassning måste göras i god tid därför ber vi dig ha tålamod med oss. Låt oss veta om det är någon särskild text vi ska anpassa så försöker vi åtgärda det tills till nästa besök.