Forshedastenen – Jönköpings läns museum
Runstenen vid Forsheda.

Forshedastenen

Det är väl värt att stanna till ett slag, sträcka på benen och känna historiens vingslag vid begrundandet av den berömda Forshedastenens runinskrift:

Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden

Runstenen står 50 m från den meandrande Storån och intill nutida vägar. Stenen är rest på 1000-talet. En tolkning av inskriften är att det vid Gårdstånga hölls ett slag i Knut den Stores krig mot Anund Jakob och Olav den helige. Man vet att kriget fördes i Skåne omkring år 1025, men inte var i Skåne Gårdstånga låg.

Finnveden var ett av de småländska folklanden, de små landen, som landskapet Småland växte fram ur. Historiskrivaren Jordanes omnämner på 500-talet e. Kr finnaithæ som en folkstam i Skandinavien. Ortnamnet Finnveden har tolkats betyda ”kringströvande jägare och fiskare” och ed som ”väg”, främst då åsyftande Lagastigen som en förbindelselänk med omlandet.

Finnveden är rik på fornlämningar med stenåldersbosättningar vid Fornbolmens stränder 150 m över havet, bronsåldersbygd med framförallt högar, vars profiler tydligt avtecknas i odlingslandskapet samt en omfattande järnåldersbygd. Flera av dagens byar har ålderdomliga namn och bebyggelsemönstren avtecknar i flera fall medeltida drag.

Landskapet karaktäriseras i dag av stora byar i dalgångarna med rika odlingsbygder som bl.a. utökats genom omfattande utdikningar under 1800-talet.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Forshedastenen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Forshedastenen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Värnamo

Adress

Runstenen står strax söder om Rv 27 mellan Bredaryd och Forsheda. Ca 1 km väster om Forsheda finns en stor P-plats på vägens södra sida. Hänvisningsskylt till runstenen vid P-platsens östra ände.

Koordinater:
N 6336519 / E 427743 (SWEREF 99 TM) // N 57° 9’ 58,29”, E 13° 48’ 18,63” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Karta över området Karta över området.
Runsten vid Forsheda i bok från 1699. Runstenen vid Forsheda uppmärksammades redan av riksantikvarien Johannes Bureus under 1600-talets första hälft. Ulf Christopherssons ritning är hämtad ur Peringskiölds kommentarer till Choclæus Vita Theoderici, tryckt 1699.
Runstenen vid Forsheda. Runstenen vid Forsheda. Inskriften lyder: ”Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden”. Foto Jönköpings läns museum.