Romanäs – Jönköpings läns museum
Den omgivande tallskogen.

Romanäs

I de vackra trakterna runt Tranås, nära Svartåns utlopp, ligger naturreservatet Romanäs på ett näs i sjön Sommen. Till detta hör också de små öarna Fårön och Romanö. Reservatet bildades för att bevara och utveckla områdets särskilda djurliv, växter och natur för framtiden. Men också för de naturvärden, som finns i trädrika lövhagar och naturskogsliknande tallbestånd utmed bergsbranterna. Och för att en så vacker plats har ett skönhetsvärde i sig.

I den södra delen av naturreservatet ligger betesmarkerna, de lövklädda hagmarkerna och åkrarna där enstaka stenåldersyxor hittats vid plöjning. Det som framförallt satt sin prägel på Romanäs är dock det strandnära och öppna odlingslandskapet. Till denna miljö hör också Romanäs gård med flera byggnader där magasinet och den delvis ombyggda huvudbyggnaden är från 1800-talet. Den västra flygelbyggnaden var tidigare mangårdsbyggnad med bottenvåning troligen från 1700-talet.

Romanäs är också känt för sitt sanatorium som uppfördes 1905-07. Drivande bakom tillkomsten var lärarinnan Julia von Bahr från Göteborg. Vid sekelskiftet 1900 fanns få vårdinrättningar i Sverige för människor som drabbats av lungsjukdomen tuberkulos. Tack vare Julia von Bahrs engagemang lyckades medel samlas in till en sanatoriebyggnad. För att genomföra projektet bildades AB Sanatorievård med Julia von Bahr i styrelsen. Efter mycket letande valdes denna vackra plats vid Sommen. Anläggningen, som omfattade sanatoriebyggnad, läkarbostad, ekonomibyggnader, ligghallar med mera gestaltades i nationalromantisk stil av arkitekten Carl Westman i samarbete med von Bahr.

Till sanatoriet kom i första hand många välbeställda patienter. En av dem var författarinnan Harriet Löwenhjelm, som också slutade sina dagar på Romanäs 1918. Sedan sanatorieverksamheten upphörde år 1950 har Romanäs använts som bland annat vårdhem och behandlingshem.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Romanäs (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Romanäs (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Tranås

Adress

Från Tranås: Från Storgatans
norra rondell tag mot nordväst
längs gamla Mjölbyvägen ca
4 km. Strax efter Sännevadet
invid sjön och före Röhälla,
tag höger och följ skyltar mot
Romanäs, ca 2,5 km.

Koordinater:
N 6436483/E 501361
(SWEREF 99 TM) // N 58°
4’ 11,34”, E 15° 1’ 23,04”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Den omgivande tallskogen. Den omgivande tallskogen ansågs vara välgörande för de lungsjuka patienterna. Foto Jönköpings läns museum.
Lös inredning skapad av Arkitekten Carl Westman. Arkitekten Carl Westman stod även för en hel del av sanatoriets fasta och lösa inredning. Foto Jönköpings läns museum