Byggnadsminne – Smultronställen – Jönköpings läns museum

Byggnadsminne i "Smultronställen"