Röttle by – Jönköpings läns museum
Jerusalems kvarn vid Röttleåns vattenfall.

Röttle by

Röttle by ligger tre kilometer söder om Gränna. Här möter besökare en genuin kulturhistorisk miljö med trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen och en rad industrilämningar längs Röttleåns ravin i dramatisk men skön natur. Röttleån har gett platsen dess namn. Denna sträcka av ån benämns på medeltiden för rytlofors – den rytande forsen. Äldsta belägg på namnet och kvarnar i ån härrör från 1279. Ån är drygt tolv kilometer lång och utgör den naturliga avvattningen av sjöarna Ören och Bunn med en fallhöjd på 108 meter. De sista fyra kilometerna är fallhöjden 74 meter. En kraftstation byggd 1923 i Gränna har medfört att åns vattenföring ändrats och är mindre än förr.

På medeltiden fanns här flera mjölkvarnar, bland annat ägda av Nydala kloster. Greve Per Brahe den yngre blev ägare av Röttle by 1641. Han satsade på utbyggnad av vattenkraften och en industriby anlades med en rad verkstäder längs ån, bland annat vapensmedja. Här förlades vantmakarestamp, krutstamp, hammarsmedja, polerkvarn och borrbruk. Ett pappersbruk anlades, vilket var i drift 1646-1879.

I ravinen syns spåren efter gamla husgrunder och fördämningar. Två kvarnar finns ännu kvar. På åns västra sida är Jerusalems kvarn med troligen medeltida delar i byggnaden. 150 meter uppströms är Rasmus kvarn, vars byggnad från 1650-talet var ett borrbruk med tillverkning av musköter, men som omkring år 1700 byggdes om till mjölkvarn. Kvarnen restaurerades 1977 och körs med vattenhjulskraft. Bebyggelsen består av rödfärgade ålderdomliga, timrade enkelstugor och parstugor i en eller två våningar från 1700- och 1800-talen.

Nere vid åns utlopp i Vättern är Röttle hamn med ångbåtsbryggan där ångbåtarna fram till 1930-talet lade till. Kvarnvisning kan bokas via Grenna museum. Rastplatser finns anordnade. Vandringsstig genom Röttle. Naturreservat samt vandringsleder.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Röttle by (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Röttle by (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Från Gränna: Nedre vägen/
Skiftesvägen söderut skyltat
Röttle. Övre vägen/
Jönköpingsvägen följ skyltning
Röttle. Tre p-platser
finns, en nere i byn, en intill
bron över Röttleån samt en
på åns västra sida.

Koordinater:
N 6428370/E 466370
(SWEREF 99 TM). WGS84:
N 57 59 43.35 E 14 25
54.00

Kategorier

Bilder