De äldsta frihetsmilstenarna (Gisebo) – Jönköpings läns museum

De äldsta frihetsmilstenarna (Gisebo)

År 1627 restes fyra stenar cirka en gammal svensk mil (10 680 meter) från Jönköpings slott. Stenarna restes vid viktiga vägar i fyra olika väderstreck och markerade gränsen för den frihetsmil som omgav staden. Inom cirkeln, med Jönköpings slott i mitten, fick kronan inte skänka sina gårdar till adeln och man fick byta tillbaka redan donerade gårdar. Den skatt kronan fick in från sina gårdar inom milen skulle gå till Jönköpings slott samt militära ändamål och inte till andra jordägare.

Stenarna är unika i sitt slag eftersom de utgör den äldsta generationen frihetmilstenar, resta redan under Gustav II Adolfs tid, och det är också hans namnchiffer tillsammans med årtalet 1627 som syns vid stenens fot under riksvapnet och den kungliga kronan, allt hugget i relief. Redan i början av 1600-talet utsågs vissa ”omistliga” städer och orter i riket där kronan upprättade en fredsmil. Gör man en sökning i Fornsök hittar vi inga liknande stenar kring andra omistliga orter.

Milen kunde mätas rätlinjigt från centrum, till exempel ett slott, eller vägföljande längs med de stora vägarna. De topografiskt anpassade vägarna gjorde att cirkeln blev mindre med den senare metoden. En mätning från Jönköpings centrum till stenarna antyder att Jönköpings mätte enligt den vägföljande metoden.

Från cirka 1650 kom reduktionen av gårdar som kronan tidigare donerat till adeln att skjuta fart. Nu upprättades kartor där frihetsmilen redovisades och under 1600-talets senare hälft restes många mil- och gränsstenar. Genom sin ålder och genom att Jönköping verkar vara den enda staden i västra rikshalvan där frihetmilen markerades redan under Gustav II Adolfs regeringstid utgör de ett speciellt kulturarv.

Stenarna finns nordväst om Jönköping vid Krabberyd i Bankeryd socken, i nordost vid Gisebo i Skärstads socken i sydost i Tenhult samhälle, samt i väst vid Dumme mosse i Mulseryds socken.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska

DE ÄLDSTA FRIHETSMILSTENARNA, pdf 1MB

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Smultronställe 86 (Gisebo)

Gisebo, Skärstad socken (L1972:2272):
N 6410164, E 456744//N 57. 831325, E14.271615

Kategorier