Habo kyrka – Jönköpings läns museum
Habo kyrkby omgiven av ett böljande odlingslandskap.

Habo kyrka

Habo kyrka brukar kallas för ”Träkatedralen vid Vättern”. Med sin storlek, sitt spånklädda yttre och sin träinredning gör den verkligen skäl för namnet. Den ligger i ”Habo Kyrkby”, ungefär 4 km väster om Habo samhälle – järnvägen kom under senare delen av 1800-talet att dras längre österut, där det nya stationssamhället växte upp. Där finns i dag S:t Johannes kyrka från 1993.

Den första kyrkan tros ha byggts på 1100-talet. Den bevarade sakristian av sten kan vara från denna kyrka. År 1643 byggdes kyrkan om till korskyrka. Nuvarande utseende fick den 1723, bortsett några smärre sentida förändringar. Klockstapeln från 1760, med tre klockor, står på kyrkans norra sida.

Flera större restaureringar har gjorts under årens lopp, bland annat 1872, 1908 och på 1950-talet, men utan att egentligen förändra kyrkans karaktär.

När man stiger in i kyrkorummet slås man av den rikt dekorerade interiören. Alla synliga ytor, såväl väggar som tak, är målade. Tema är Katekesen och motiven illustrerar Tio Guds bud, Trosbekännelsen och Herrens bön. Målningarna utfördes 1741 av Johan Christian Peterson och Johan Kinnerus, båda målarmästare i Jönköping. Med sig hade de var sin lärling, vilkas namn står skrivna i taket: Joachim Conrad Schwartz och Peter Edberg.

I koret står en av kyrkans äldsta inventarier: en dopfunt i sandsten från 1200-talets mitt. I stensakristian finns en medeltida Johannesskulptur och även delar av ett medeltida altarskåp i form av skulpturer och skurna masverksdelar.

Altaruppsatsen och predikstolen från 1723 är tillverkade av bildhuggaren Jonas Ulberg. Detta arbete blev troligen hans sista eftersom det enligt arkivmaterial var hans änka som mottog slutbetalningen. Altaruppsatsen kompletterades 1740 med ett ur med en ”klockpojke” som slår ett slag varje hel timma. På västläktaren står en orgel vars fasad är byggd av Johan Niclas Cahman 1736.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Habo kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Habo kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Habo

Adress

Följ skylt ”Habo kyrka” från
Habo samhälle alternativt
från Rv 26/47, mellan Jönkö-
ping och Mullsjö.

Koordinater:
N 6416373 / E 441940
(SWEREF 99 TM). N 57°
53’ 7,47”, E 14° 1’ 15,05”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Habo kyrkby omgiven av ett böljande odlingslandskap. Habo kyrkby omgiven av ett böljande odlingslandskap. Foto Leif Gustavsson. L.G.foto.
Habo kyrka med dess rika interiörmåleri. Habo kyrka med dess rika interiörmåleri. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.