Kulturvandring: Myresjö kyrka – Jönköpings läns museum
En kyrkobyggnad omgiven av grönytor

Kulturvandring: Myresjö kyrka

Myresjö kyrka är en välbevarad romansk stenkyrka från 1100-talet. En period stod den öde men restaurerades under 1920-talet. Kyrkan har en typisk romansk plan med smalare kor och absid i öster. I sydportalen sitter en inmurad runsten. I koret finns vackra muralmålningar med vad som kan vara två porträtt av de som lät bekosta målningarna eller till och med uppföra hela kyrkan, så kallade stiftare. Vad kan landskapet, kyrkan och föremålen berätta och vad hittade länsmuseet vid de arkeologiska undersökningarna inne i kyrkan 1972?

Guide: Arkeolog Susanne Haltiner Nordström
Samling: Utanför Myresjö kyrka

Kulturvandringar 2024

Jönköpings läns museum bjuder på en serie guidade kulturvandringar där vi berättar om kulturmiljöer runtom i Jönköpings län. Vi arbetar ständigt med att bevara och berätta om kulturminnen och kulturmiljöer som finns omkring oss.

Vandringarna är gratis och ingen föranmälan behövs. Välkommen!

Med reservation för ändringar.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: onsdag, 22 maj 2024
Klocka ikon
Starttid: 18:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timme
Plats ikon
Plats: Myresjö Gamla Kyrka, Stationsvägen, Myresjö, Sverige

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice

Bild saknas.
Susanne Nordström

Arkeolog