Verksamhetsberättelse_2022 – Jönköpings läns museum