Verksamhetsberättelse 2023 – Jönköpings läns museum