Program

Obesutten 2020 arrangeras 8-9 september i Nässjö.

Här kan du ladda ner programmet som pdf.

8 september

Tid Programpunkt
12:00 ? 13:00 Lunch
13:10 ? 13:30 Kort presentation av det tidigare projektet,
och workshopens upplägg.
 Pia, Martin, Ådel, Eva
13:35 ? 14:00 Vad döljer sig bakom begreppet Obesuttna?  Hans Andersson
14.05 ? 14:30 Etnisk proletarisering, mångkultur och homogenisering: Samer i Mellansverige under tidigmodern tid.  Jonas M Nordin
14:35 ? 15:00 Nedslag i det svenska allmogesamhällets formalisering och omformering, i skuggan av fattigvårdsfrågan.  Peter Olausson
15:00 ? 15:30 Fika
15:35 ? 16:00 Två torp i norra Skåne ? vad gjorde vi då?  Annika Knarrström
16:05 ? 16:30 Kring Ringgatan. De obesuttnas betydelse för bymiljön, ca 1700-1950.  Rosemarie Fiebranz
16:35 ? 17:00 På hamnen, vid stranden och på fjället-ett bohuslänskt perspektiv.  Linnea Nordell & Kristina  Lindholm
17:05 ? 17:30 Majlyckan, Bäckströms intaga och var finns spåren efter Janstorp?  Ann-Charlott Feldt

 

9 september

9:00-9:25 Bare en husmansplass? -Arkeologiske undersökninger med skolebarn.  Hilde Rigmor  Amundsen
9:30-9:55 Torpare, frälselandbor, husfolk, stattorpare och utfattiga änkor – nya möjligheter inom uppdragsarkeologin. Anna Lagerstedt &  Åsa Berger
10:00-10:25 Västsvenska torp och torpområden. Likhet och variation.  Christina Rosén
10:30-11:00 Fika
11:05-11:30 Obemärkta? Problem och möjligheter med att spåra den nyare tidens urbana gömda och glömda.  Martina Hjertman
11:35-12:00 Obesutten i staden – om hus, hushåll och boendets sociala former 1600-1850.  Göran Tagesson
12:05-12:30 Omställning i kolerans tid. Arkeologi och historia i ett småländskt fattigkvarter.  Claes Pettersson
12:35-13:00 Avslutning Ådel, Eva, Martin, Pia
13:00 Lunch

 

i Information


Kontaktuppgifter
Ådel Franzen
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf