Lusthus i Kalmar – Jönköpings läns museum
Ett lusthus. Dörren in i lusthuset står öppen.

Lusthus i Kalmar

Publicerat: 19 jan, 2015

Målningar i Rosénska lusthuset

Åldrade målningar får nytt liv. Konservering av 1700-talsmålningar i Kalmar stadspark.

I stadsparken, ett halvt stenkast från Kalmar konstmuseum, ligger en liten fyrkantig byggnad med toppigt tak. Den lilla byggnaden, som är ett lusthus, uppfördes redan på 1700-talet, men då i en trädgård på ett annat ställe i Kalmar. Omkring 1910 planerades nya bostäder i trädgården, och lusthuset flyttades till den plats det ligger idag.

Nu går vi närmare och tittar in genom fönstren: hela innandömet är dekorerat med målningar, både på väggar och i tak! I taket kan vi titta upp på Flora, blomstergudinnan, som lättjefullt vilar bland molnen, omgiven av blomsterkransar och små blombärande putti. På en av väggarna blickar vi rakt ut i en barockinspirerad slottspark, där ett sirligt par möter oss på den elegant plattlagda gången. Runtomkring på väggarna illustreras landskap med små byar i fjärran.

Målningarna är utförda under 1700-talets första hälft. Man tror att vägg- respektive takdekorationer är utförda av olika konstnärer, men det finns ingen signatur eller någon dokumentation att hämta uppgifter från. En jämförelse har gjorts av Lotte Fürst, tidigare antikvarie vid Kalmar länsmuseum, med målningar som utförts av Johan Columbus, en för tiden och trakten välkänd målarmästare.

De är målade i oljefärg, eller möjligen tempera med en skyddande fernissa. På 1930-talet gjordes en konservering av målerierna, då färgskikten säkrades och ett nytt ytskydd lades. Sedan dess har målningarna inte rörts, och under hösten var det dags. Det som i första hand behövde göras var rengöring, färgfixering och att delvis lösa av ytbehandlingen, som med tiden brutits ned och blinderats, dvs fått en ?mjölkig? yta som gjorde att bilderna var svåra att urskilja. Efter genomförd behandling har målningarna återfått sin lyster och kan nu glädja förbipasserande parkflanörer.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Ett lusthus. Dörren in i lusthuset står öppen. Rosenska lusthuset, exteriör.
Vägg med målat parkmotiv. Södra väggen med parkmotiv.
Takmålning föreställande Flora.