Järnåldershus vid Kungsängen – Jönköpings läns museum

Järnåldershus vid Kungsängen

Publicerat: 7 okt, 2016

Undersökningar av två hus pågår

Nu håller Jönköpings läns museums arkeologer på med en utgrävning i kvarteret Vingpennan, det som tidigare var platsen för Kungsängsskolan. Här kommer ett stort antal bostäder att uppföras under de kommande åren.

Vid utredningar av området för några år sedan, som museet gjorde inför byggnationen, framkom att området även tidigare har varit ett attraktivt område att bo på. Rester efter två hus från järnåldern, för ca 2000 år sedan, dök upp när grävmaskinen tog bort matjorden. Det som syns i leran är mörka cirklar efter de stolpar som burit upp taket på husen. Dessa står på två rader vilket visar att de två husen varit ca 30 meter, respektive 12 meter långa och 8 respektive 4,5 meter breda. De två husen ligger så nära varandra vilket gör att de inte varit i bruk samtidigt. Husen har från början även haft minst en eldstad var, men dessa och det ursprungliga golvet och eventuella mellanväggar, har blivit förstörda vid senare tids odling. Nu återstår endast botten av stolphålen. Vi kommer att ta kolprover som ska datera vilket av husen som fanns här först.

På gårdsplanen utanför husen som ligger ut mot Vättern, ligger ett antal eldstäder som tydligt syns mot den gula leran. De består av kol, sot och eldpåverkade stenar. Dessa ska vi ta prover på vilket kan ge svar på vad man lagat för mat och om elden använts till någon verksamhet såsom framställning av tjära eller garvning av skinn. Eldstäderna ska även de dateras med hjälp av kolprover. I både eldstäderna och i stolphusen ska även prover tas som kan visa på hur växtligheten har sett ut runt Kungsängen och vad man har odlat under järnåldern.

Arkeologerna kommer att hålla på med undersökningen fram till mitten av oktober då den lilla gården ska vara undersökt och borta så att byggnationen kan fortsätta. Svaren på alla analyser kommer att dröja några månader och en rapport kommer att skrivas. Den kommer sedan att finnas tillgänglig på museets hemsida.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Susanne Nordström

Arkeolog


Bilder

Brun lätt flammig jordyta sedd ovanifrån. Ett tjugotal svagt röda ringar i en sorts korridorform syns. Översiktsfoto med hjälp av drönare. Platsen för husens takstolpar är markerade med röd sprayfärg.