På besök hos Jernkontoret – Jönköpings läns museum
Två personer sitter ner och gräver i marken. Personerna har på sig gula jackor.

På besök hos Jernkontoret

Publicerat: 4 dec, 2013

Museet på järnseminarium

Senaste årens arkeologiska undersökningar av tidigmedeltida järnframställning och järnhantering, i och runt Jönköping, presenterades nyligen vid ett endagsseminarium arrangerat av Jernkontorets Bergshistoriska utskott, Stockholm. 

Flera föredrag hölls på temat Aktuell arkeologisk forskning kring äldre järnhantering och Jönköpings läns museum stod för ett av dessa.

Vi presenterade resultaten av närmare 15 undersökningar av järnframställningsplatser, spår efter blästbruk, genomförda mellan åren 1985 och 2008 vid Axamo flygplats och Dumme mosse samt i Taberg. Vidare berättade vi om tidigmedeltida smidesverksamhet i Jönköping, utifrån senaste årens undersökningar vid Lundströms plats, i de västra delarna av staden. Dessa undersökningar har åter satt fingret på frågan om varifrån järnet kom och vilken roll den tidigmedeltida järnproduktionen spelat vid Jönköpings stads uppkomst och utveckling.

Resultaten från de senaste årens undersökningar, av järnframställning söder om Jönköping och av järnhantering inne i staden, har ökat vår kunskap kring dessa lämningar. Inte minst beror detta på samarbetet med Geoarkeologiskt laboratorium (UV GAL) i Uppsala och de omfattande naturvetenskapliga analyser som gjorts på det undersökta materialet.

Läs mer om järnframställning i länet

Kristensson, A. 2007. Tidig järnhantering i södra Vätterbygden. I: Häggström, L. (red) Öggestorp & Rogberga. Vägar till småländsk förhistoria.

Larsson, L-O. & Rubensson, L. 2000. Från Blästbruk till bruksdöd. Småländsk järnhantering under 1000 år: II.

Järn, slagg och snö vid fornlämnings 186 (pdf, 29,3 MB, ny flik) >

Järnframställning och kolning vid Axamo flygplats (pdf, 6.75 MB, ny flik) >

Nordman, A-M. 1994, Dubbelugnar i Axamo, Småland. I: Englund, L-E. (red) Aktuell järnforskning 1988-1992. Föredrag vid jernkontorets Bergshistoriska utskotts symposium på Jernkontoret.Stockholm.

Varenius, B. 1987. Lågteknisk järnhantering i Tabergsområdet.Jönköpings läns historia. Småländska kulturbilder. Jönköping.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Två personer sitter ner och gräver i marken. Personerna har på sig gula jackor. Den senaste arkeologiska undersökningen av spår efter blästbruk genomfördes vid Axamo flygplats 2008.