Arkeologiska undersökningar vid Mossle i Värnamo – Jönköpings läns museum
Ett uppgrävs landområde intill en skog. Drönarbild.

Arkeologiska undersökningar vid Mossle i Värnamo

Publicerat: 4 sep, 2018

Nu gräver vi i Mossle, Värnamo igen! Det är en arkeologisk utgrävning av två boplatsområden från äldre delen av järnåldern.

Under hösten 2017 och våren 2018 har vi genomfört utredning och förundersökning i samband med planerad bostadsbebyggelse i området.

Än så länge har vi hittat eldstäder, kokgropar, stolphål men också hästskoformade rännor som kan vara grunder för mindre kojor eller byggnader. Fortfarande letar vi efter stolphål som kan visa att det funnits ett långhus på platsen. I en av groparna har vi hittat en flintkniv, vilket kan antyda att vi dateringsmässigt ligger på gränsen mellan brons- och järnålder (ca 500 f.Kr.)

Undersökningarna pågår fram till omkring den 12 september.

Kom på visning

Vi kommer att ha en visning för allmänheten tisdagen den 11 september, kl. 17.30.
Arkeologisk visning: Boplats från järnåldern i Mossle >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog


Bilder

Ett uppgrävs landområde intill en skog. Drönarbild. Arkeologer från Jönköpings läns museum undersöker området i Mossle.