Undersökning Byarums kyrka – Jönköpings läns museum
Vitkalkad kyrka med blå himmel bakom.

Undersökning Byarums kyrka

Publicerat: 28 dec, 2016
Undersökning av medeltida vägg inför en planerad tillbyggnation i Byarums kyrka

I Byarums kyrka finns fragment av muralmålningar som är daterade till 1300-talet. Strax intill på samma vägg önskade församlingen ta upp en ny öppning i muren. För att inte förstöra äldre väggmåleri där den nya öppningen planerades, undersöktes först puts- och kalkskikten av vår konservator.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Vitkalkad kyrka med blå himmel bakom. Kyrkan sedd från sydost. Foto Ninni Ekre.
Det mycket fragmentariska måleriet på norrväggen är daterat till 1300-talet. Några ytterligare fragment återfanns inte vid besiktningen. Foto Ninni Ekre.