Stenplattor från länsmuseets fasad har rasat ner – Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum. Museibyggnadens fasad mot Odengatan.

Stenplattor från länsmuseets fasad har rasat ner

Publicerat: 18 apr, 2023

Ett antal stenplattor från länsmuseets fasad mot Odengatan har idag rasat ner. Jönköpings kommun har spärrat av området och kommer att bedöma skadans omfattning så snart som möjligt. De ska säkra stenplattorna som är kvar så att inget mer rasar, och sedan grundligt undersöka fasaden.

Länsmuseets verksamhet i övrigt är inte påverkad för närvarande och löpande kontakt sker med kommunen.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Porträtt av Åsa Rosén, kommunikationsansvarig
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig