Kulturvandringar med länsmuseet – Jönköpings läns museum
Ett collage av bilder med olika kyrkor, ett skelett, en äldre ritning av en byggnad och ett tågspår

Kulturvandringar med länsmuseet

Publicerat: 14 mar, 2024

Under våren bjuder Jönköpings läns museum på en serie guidade kulturvandringar, där vi berättar om kulturmiljöer runtom i Jönköpings län.

Vi arbetar ständigt med att bevara och berätta om kulturminnen och kulturmiljöer som finns omkring oss. Följ med på spännande vandringar tillsammans med våra byggnadsantikvarier, arkeologer och vår kulturgeograf. Hör dem berätta om allt från avrättningsplatsen i Hullaryd och unika kyrkor, till medeltidsstaden Jönköping och utvecklingen från jordbruksbygd till industri- och villasamhälle.

17 april: Hullaryds avrättningsplats & tingshus
Hur gick den tunga vandringen från tingshuset till galgen? Vi går samma väg i Hullaryd, men tursamt nog utan vare sig bödel eller delinkvent.

24 april: Ekenässjön
En vandring genom samhällets nutidshistoria, från jordbruksbygd till industri- och villasamhälle.

15 maj: Utvängstorps kyrka
Nya rön kring offerkyrkans intressanta historia presenteras.

22 maj: Myresjö kyrka
Vad kan landskapet, kyrkan och föremålen berätta och vad hittade länsmuseet vid de arkeologiska undersökningarna inne i kyrkan?

2 juni: Medeltidsstaden Jönköping
Trots avsaknad av synliga spår försöker vi levandegöra platserna för stadens kyrkogård, torget, hantverksområdet vid Lundströms plats och slutligen det medeltida kapellet under Slottskapellet.

 

Vandringarna är gratis och ingen föranmälan behövs.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Kommunikation

Kommunikation