Information om VA-arbete vid länsmuseet – Jönköpings läns museum

Information om VA-arbete vid länsmuseet

Publicerat: 1 aug, 2022

Hösten 2022 utför Jönköpings kommun VA-arbete i och vid Museiparken. Konstverket i parken har tillfälligt flyttats.
Läs mer om arbetet vid Museiparken. (Jönköpings kommun)

Från mitten av augusti fortsätter arbetet med att lägga nya dagvattenledningar samt byte av spill- och vattenledningar på Slottsgatan som går förbi museet. Detta påverkar bland annat busstrafiken och busshållplatsen vid länsmuseet.
Läs mer om VA-förnyelsen på Slottsgatan. (Jönköpings kommun).

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice