Information om VA-arbete i Museiparken – Jönköpings läns museum
Museibyggnaden från fasaden som vätter mot Östra Centrum

Information om VA-arbete i Museiparken

Publicerat: 13 maj, 2022
Under vecka 20, 2022 börjar Jönköpings kommun förberedelserna inför höstens VA-arbete som sker i och vid Museiparken.
En del av VA-arbetet kommer att ske inne i parken, vilket innebär att konstverket där tillfälligt flyttas och delar av muren plockas ned. Flytten av konstverket och nedtagningen av muren kommer att ske mellan vecka 20-22. Konstverket kommer att flyttas tillbaka till Museiparken när VA-arbetet är färdigt.

Under 2023 kommer Jönköpings kommun även göra andra förbättringar i parken med fokus på trygghetsskapande åtgärder, bättre sittmöjligheter och tillgänglighet.

Tidplan

Våren 2022: Flytt av konstverket från Museiparken. Nedtagning av del av muren.
Sommaren 2022: Förberedelser och planering av parkens utformning.
Hösten 2022: VA-arbetet i och vid Museiparken påbörjas. Färdigt hösten 2023. Projektering av parken påbörjas.
2023: Ombyggnad av parkmiljön i Museiparken.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice