Upphörande av åtgärder kring Covid-19 – Jönköpings läns museum
Grå byggnad med glaspartier på framsidan. Ovanpå taket sitter bokstäver som bilder orden arkiv, bibliotek, museum,.

Upphörande av åtgärder kring Covid-19

Publicerat: 8 feb, 2022

Uppdaterad 2022-02-08

Pandemin är inte över, men i och med att Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom, så häver regeringen och Folkhälsomyndigheten de flesta restriktioner. Det innebär att rådande begräsningar på länsmuseet, i det publika och på arbetsplatsen, upphör från och med 9 februari.

Vi uppmanar alltjämt våra besökare att undvika trängsel, att vara rädda om varandra och att stanna hemma vid symtom som kan vara Covid-19.

Mer information finns här:

Åtgärder mot covid-19 i februari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Restriktioner tas bort 9 februari – Krisinformation.se

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice