Föremål i Vimmerby kyrka – Jönköpings läns museum
Kyrkomuseum i ett torn.

Föremål i Vimmerby kyrka

Publicerat: 19 jan, 2015
Konservering av inventarier och uppordning i kyrkomuseet

Under vår och tidig sommar 2015 pågick konserveringsarbeten i Vimmerby kyrka. Förutom åtgärder på några av inventarierna i kyrkorummet, med i första hand färgfästning och rengöring, gjordes även insatser för förvaringen av äldre inventarier.

I tornet förvaras föremål som tidigare prytt kyrkorummet, men som av olika anledningar flyttats därifrån. Under 1900-talet inrättades ett ?kyrkomuseum? på tredje tornplan. Flera av föremålen var nu i behov av säkring av ytskikt, viss rengöring och även uppordning vad gäller placering i rummet. En större målning transporterades till länsmuseets ateljé i Jönköping för åtgärder.

En del andra, för kyrkan ovidkommande föremål hade också hamnat i tornet, vilket gav anledning till en viss rensning, i samråd med antikvarie och kyrkans egen personal.

Under kommande år är det planerat att väggar och tak ska rengöras och ställning ska byggas upp i hela kyrkorummet. Då kommer även våra konservatorer att finnas med, för en del återstående konserveringsåtgärder på hög höjd.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Kyrkomuseum i ett torn. Kyrkomuseum i tornet.
Zelows huvudbaner före åtgärd.