Öggestorps kyrka – Jönköpings läns museum
En altaruppsats. Ramen runt har skulpterade människor. I ramen finns ett kors med en man.

Öggestorps kyrka

Publicerat: 24 aug, 2012

Ny glans och lyster på inventarier

Föremål från Öggestorps kyrka konserveras på Länsmuseets ateljé i Jönköping under sommaren och hösten 2012.

Det rör sig om en serie anvapen, anträd och huvudbaner tillhörande familjen Ribbing. Huvudbaneren är stora ca 1,5 m x 1 m, men anvapnen är små och behändiga, med måtten 1 m x 60 cm. Föremålen är tillverkade på 1600-talet, enligt tidens sed och mode. I kyrkorummet kommer även altaruppsatsen och triumfkrucifixet, att konserveras.

Altaruppsats och krucifix

Altaruppsatsen är tillverkad av Olof Cruse år 1753 och består av ett snidat och målat ramverk som inramar ett krucifix vilket placerats mot en slät, bemålad bakgrund. På båda sidorna om altaruppsatsens krucifix finns spiralvridna kolonner samt sidostycken med enkelt skuren broskornamentik.

Krucifixet, som också ska konserveras, är från 1300-talets första del av okänd mästare. Föremålet mäter ca 2,3 x 2 meter och hänger högt upp i kyrkans valv.

Arbetet med samtliga objekt handlar främst om konsolidering av lös färg och förgyllning, rengöring av smutsade ytor samt retuschering i den mån det finns störande skador. I samband med konserveringen dokumenteras även föremålen i text och bild.

Konservering bromsar nedbrytning

Alla föremål runtomkring oss bryts ned. Genom förebyggande arbete och konservering kan vi bromsa den ständigt pågående nedbrytningsprocessen. Konserveringen syftar till att bevara de kultur-, och teknikhistoriska värdena som finns representerade i varje objekt. Restaureringsåtgärder såsom t ex kittning och retuschering syftar till att minimera den störande effekten av synliga skador.

Text: Bibi Pålenäs, konservator

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Två anvapen ligger bredvid varandra. Två anvapen som ska konserveras. Bo Andersson Oxehufvud till Hof (det röda) och Johan Lauritsson Böllja till Ljusnefors (de blå). Bilden är tagen innan konservering. Foto: Jönköpings läns museum
Krucifix med man på korset. Krucifixet i Öggestorps kyrka (innan konservering). Krucifixet kommer troligtvis från 1300-talets första del.
Intorkad fluga i ett krucifix. Detalj av krucifixet (innan konservering). Bilden visar spjälkningar och bortfall samt en torkad fluga (!) på ländklädet.
En altaruppsats. Ramen runt har skulpterade människor. I ramen finns ett kors med en man. Altaruppsatsen från 1753, tillverkad av Olof Cruse.