Länsmuseet gör intryck i Skottland – Jönköpings läns museum
Gammalt stort slott. Slottet har brunt tegel och torn.

Länsmuseet gör intryck i Skottland

Publicerat: 1 okt, 2015
Tre av Jönköpings läns museums arkeologer presenterade fyra olika föredrag vid den årligen återkommande internationella arkeologikonferensen EAA (The European Association of Archaeologists), som i år hölls vid University of Glasgow, 2?5 september.

Den årliga konferens som anordnas av EAA är ett slags generalmönstring av aktuell arkeologi. Första veckan i september samlades drygt 2000 forskare och yrkesverksamma arkeologer från Europa och andra delar av världen på University of Glasgow i Skottland för att lyssna till 1 600 föredrag fördelade på 152 olika sessioner. Det handlade om fyra dagar av intensiva aktiviteter; ett mer än överfyllt program med rikliga chanser till givande möten och diskussioner. Föredragen tog upp allt från kulturhistoriska världsarv, arkeologi och naturvetenskap, arkeologi och den senaste data- och dokumentationstekniken, arkeologi och politik, den illegala marknaden med arkeologiska fynd, arkeologi och kommunikation, hur vi kompenserar för påverkade och förstörda kulturarv till de senaste forskningsrönen kring till exempel utmarksnäringar under förhistorisk och historisk tid, förhistorisk långfärdshandel, medeltida, kungliga centra och hur uppfödandet av fjäderfän i Europa har gått till under förhistorisk tid. Med tanke på konferensens storlek blev det en övermänsklig uppgift att hinna lyssna på alla föredrag som verkade intressanta. Man tvingades vara hårt selektiv, speciellt som upp till ett trettiotal sessioner hela tiden hölls parallellt.

Men konferenser som EAA handlar om att presentera egna material inför en ny åhörarskara; att nå ut med spännande resultat till en internationell publik. Och man märker genast vilket stort intresse som finns för våra skandinaviska material bland kollegorna ute i Europa. Problemet ligger väl snarast i att vi vanligtvis skriver på svenska; ett språk som det stora flertalet européer inte behärskar. Därför är det viktigt att delta i internationella konferenser som EAA ? på så sätt sprids våra resultat långt bortom Smålands gränser!

Och vad var det då som vi tre deltagare från länsmuseet ? Moa, Ådel och Claes – ville visa upp för de europeiska kollegorna?

En av sessionerna stod Moa Lorentzon och Ådel Franzén från Jönköpings läns museum för, i samarbete med Mark Bowden och Pete Herring från Historic England (fd English Heritage vilket motsvarar vårt Riksantikvarieämbete). Namnet på sessionen var Large-scale maps in archaeology; Beyond the search for ancient monuments (ung Historiska kartor i arkeologin; Bortanför sökandet efter förhistoriska monument) och behandlade Historiska kartor utifrån ett av konferensens övergripande teman Legacies and Visions (ung Arv och visioner). I 5 olika föredrag, där Moa och Ådel stod för två, presenterades nya och kanske också mer omfattande sätt att använda det historiska kartmaterialet i arkeologiska undersökningar. Föredragen behandlade på olika sätt det faktum att vi har ett arv att förvalta och föra vidare men också att utveckla, arvet av ett bevarat källmaterial liksom arvet av olika tolkningsmetoder samt tolkningar.

Närmare 40 personer kom för att lyssna, vilket får ses som en bra uppslutning med tanke på den hårda konkurrensen om åhörarna konferensen bjöd på, med inte mindre än 35 parallella sessioner i gång samtidigt med vår.

Två olika aspekter på Jönköpings historia lyftes fram i Claes Petterssons båda inlägg; förhållanden där det förflutna fortfarande påverkar dagens samhälle. Inom ramen för sessionen Slum-dwellers Revisited: Bioarchaeology, Documentary Archaeology and the Case for an Integrated Approach to 19th Century Povertybeskrevs förhållandena i Östers fattigaste kvarter utifrån en kombination av historiska och arkeologiska vittnesbörd. Föredraget är resultatet av ett samarbete med FD Martin Ericsson, Historiska Institutionen vid Lunds Universitet. Två dagar senare var temat Climate Change and Heritage Management och även detta viktiga ämne kunde illustreras med exempel från Jönköping. Här leder landhöjningen till att Vättern sakta flyttas söderut med höjda vattennivåer som följd; ett förhållande som förvärras av den pågående klimatförändringen. Studien har genomförts i samråd med Fredric Jonsson, brandingenjör vid kommunens räddningstjänst.

Konferensprogrammet innehöll även många sociala aktiviteter ? möten, exkursioner, vernissager och avrundades med en middag, the Grand Annual Dinner, som hölls inne på det viktorianskt pampiga Kelvingrove Museum and Art Gallery. Efterhand som kvällen fortlöpte blev den formella sittningen allt mindre formell; det spelades skotsk folkmusik! Och som en passande avslutning på en mycket lyckad konferens kunde man se hundratals arkeologer från hela världen försöka sig på Ceilidh-dans!

Så här i efterhand, väl hemkomna, försöker vi smälta alla intryck. Klart är att vi nått ut med länsmuseets arkeologiska verksamhet till en internationell publik som vi knappast nått på annat sätt. En rad nya kontakter har knutits; början på nätverk som kan få betydelse för vårt arbete framöver. Dessutom kommer många föredrag att publiceras; så ett resultat av EAA-mötet i Glasgow 2015 blir att artiklar med Jönköpingstema dyker upp hos ärevördiga Oxford University Press!

Nästa EAA-konferens hålls i Vilnius om ganska exakt ett år ? dags att börja planera!

 

Länkar till föredragen på Academia:

To get the picture right – the necessity of a stratigraphic perspective on the archaeological source material (Academias hemsida) >

Fossiled fields and cultivation techniques – is clearence cairns a result of slash and burn? (Academias hemsida) >

The Others Shall be Ousted from Our Town… From TB to SD – tracing a tainted history of a Swedish slum district (Academias hemsida) >

When an Asset Becomes a Curse. Isostatic uplift and 17th century military planning – old causes and present risks for the impending inundation of a Swedish town (Academias hemsida) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk