Brahes boktryckeri? – Jönköpings läns museum
Personer sitter i skogen gräver i marken. På marken ligger det redskap.

Brahes boktryckeri?

Publicerat: 4 sep, 2015
Är det Per Brahes boktryckeri som ligger under grästorven vid Braheskolan på Visingsö? Det ska arkeologer och skolelever ta reda på.

Vi hittade grunden till ett hus där vid Braheskolan när ett kabelschakt grävdes för två år sedan. Då kom tanken upp att det kunde röra sig om det boktryckeri som greve Per Brahe grundade på Visingsö i slutet av 1600-talet. Grunden ligger fortfarande kvar och nu får vi möjlighet att undersöka den. Vi gör det i ett skolprojekt där arkeologer från Jönköpings läns museum och elever från Kumlabyskolan på Visingsö samarbetar.

Projektet finansieras delvis av medel från Sparbanksstiftelsen Alfa.

Kontaktperson: arkeolog Anna Ödeén, telefon 036-30 18 36,
e-post anna.odeen@jkpglm.se

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Personer sitter i skogen gräver i marken. På marken ligger det redskap. Utgrävning pågår. Ett av Jönköpings läns museums tidigare skolprojekt i Bollarp utanför Vireda.