Fönsterrenoveringens dag – Jönköpings läns museum

Fönsterrenoveringens dag

Publicerat: 30 maj, 2019

Den 30 maj är sedan något år utsedd till fönsterrenoveringens dag. En dag för att uppmärksamma fönstren och dess betydelse. Fönstren är huset ögon och kan sägas spegla dess själ. Okänsligt bytta fönster tar bort mycket av husets karaktär och värde.

Under 1950- och 1960-talet var fönsterbyten ofta en del i att modernisera fastigheten. Här är två exempel.

Värt att renovera

Idag är det i en tro på de moderna materialen, underhållsfritt och energibesparande, vilket tyvärr sällan är sant. Fönster av aluminium och plast är underhållsfria i så motto att de inte går att underhålla. Ett gammalt träfönster är tillverkat så att man enkelt ska kunna underhålla det. De olika delarna, ramverk och spröjs är sammanfogade med träplugg för att man ska kunna dela och exempelvis ersätta ett rötskadat understycke. Vissa saker kan man göra själv, annat lönar sig att anlita kunniga hantverkare till.

Under äldre tider och fram till mitten av 1900-talet tillverkades fönstren av utvalt virke, av god kvalitet. Det gör att ett fönster som i en första anblick ser ut att vara i dålig kondition oftast lönar sig att renovera. Grånat trä, eller sprucken färg behöver inte betyda att fönstret i sig är dåligt. Med lite inoljning, nytt kitt och målning kan en gammal båge bli som ny. Och huset behåller sin karaktär och värde. De gamla handblåsta glasen ger livfulla reflektioner och en väl avvägd spröjs släpper in maximalt med ljus i rummet.

Stil och ideal

Fönstren har sett olika ut i olika tider och speglar var tids arkitekturstil och mode. Fönstren är en viktig del av helheten, det är fel att ersätta ett äldre spröjsat fönster med en slät båge, men lika fel kan det vara att spröjsa ett funkisfönster. Många nya fönster försöker dag likna originalet men det blir oftast mest platt, stelt och livlöst, med konstiga proportioner och artfrämmande upphängning, något som särskilt syns när fönstret är öppet.

För att spara energi är det tätningen vid innerbågen väsentlig. Man kan också byta innerbågens glas till energiglas för att erhålla bättre isolering och samtidigt behålla husets uttryck.

Att renovera fönster är miljösmart och en del av ett cirkulärt tänkande. Följ länken och läs mera i den gemensamma folder som Riksantikvarieämbetet, länsmuseerna och Svenska Byggnadsvårdsföreningen har tagit fram. Här är foldern!

Välkommen att kontakta museets byggnadsantikvarier för råd vad gäller era fönster!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.