Stormaktsstaden – Jönköpings läns museum

Stormaktsstaden

Publicerat: 2 sep, 2014

En ny bok!

Arkeologer och andra forskare presenterar en ny bild av Jönköpings historia i den nya boken ”Stormaktsstaden Jönköping” .

Idag syns inte många spår av det förflutna i Jönköpings stadsrum. Ofredstid, bränder och kungliga påbud har ändrat stadens utseende genom åren. Men Jönköping har en växlingsrik historia som omfattar minst åtta sekel. Under asfalt, betong och gräsmattor, finns dolda berättelser som väntar på att lyftas fram. Tack vare de omfattande arkeologiska utgrävningar som har genomförts på Öster i Jönköping kan Jönköpings läns museum här visa upp en ny bild av staden.

I boken berättas historien om det nya Jönköping ? en av stormaktstidens största satsningar ? som växte fram från 1610-­talet. Jönköping fungerar här som ett belysande exempel på hur en svensk stad utformats genom historien och vilka faktorer som varit viktiga för att bilda en centralort. Med arkeologiska upptäckter som grund möter vi gränsstaden med sin viktiga fästning och de faktorier där vapen och textil tillverkades. Keramikfynd och växtundersökningar berättar om hur mathållningen och det sociala livet sett ut. Vi får inblickar i stadens gröna rum, kålgårdar och parker, liksom trähusbebyggelsen med hantverkskvarter och vackert dekorerade hem. Här ses en stad präglad av nytänkande och modernitet, men också drabbad av översvämningar och bränder. Jönköping var en stad fylld av kontraster, av livsöden och erfarenheter att ta med in i vår egen tid!

Boken är resultatet av ett samarbete mellan sjutton forskare som med olika infallsvinklar granskat Gustav II Adolfs nya Jönköping från grundläggningen för fyrahundra år sedan och framåt. Fokus ligger särskilt på 1600- och 1700-talet men trådar dras även fram till idag. I 22 kapitel, över 500 rikt illustrerade sidor, växer bilden av staden med dess skiftande liv och innehåll fram.

Utdrag från boken Stormaktsstaden (pdf, 731 KB, ny flik) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Två personer som tittar i boken. Releasen för vår nya bok "Stormaktsstaden Jönköping – 1614 och framåt" lockade många besökare.
Utdrag från boken Stormaktsstaden.