Vi gräver utanför Växjö – Jönköpings läns museum
En arkeolog gräver i skogen

Vi gräver utanför Växjö

Publicerat: 27 maj, 2019

Snapperisskogen

Från slutet av maj till slutet av augusti kommer tre arkeologer hos oss på Jönköpings läns museum att delta vid en stor undersökning utanför Växjö, i ett område som heter Snapperisskogen. Undersökningen är ett samarbete mellan Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum, Kulturmiljö Halland och Jönköpings läns museum.

Vi kommer att jobba i en fornlämningsmiljö med flera typer av lämningar: efter odling, bebyggelse och gravar. Lämningarna är från perioden äldre bronsålder till folkvandringstid, vilket ger ett tidsspann på omkring 2000 år. Undersökningen nu i sommar kommer att ge oss mer kunskap om platsen.

Projektledare är Johan Åstrand på Kalmar läns museum. Tel: 0480-451336

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö


Bilder

Bilderna är från förundersökningen vid Snapperisskogen