Arkeologi på Smedjegatan – Jönköpings läns museum
Bild på en träport. Porten är brun med vit ram. Huset är ljusgult.

Arkeologi på Smedjegatan

Publicerat: 7 apr, 2014

Kvarteret Almen

Vecka 15 startade den arkeologiska undersökningen inom kvarteret Almen, vid Smedjegatan. Kom och kika vad som händer i titthålen i staketet!

Jönköpings läns museum kommer under våren och sommaren att utföra en arkeologisk undersökning inom kvarteret Almen 6. Förundersökningen visade att här finns lämningar efter gårdar från 1600-1700-talen. Tomten har från början innehållit två gårdar med innergård. Bostadshusen har troligen legat ut mot Östra Storgatan och haft verkstäder, ekonomibyggnader och bryggor mot strandlinjen till Munksjön. Sjön gick hit upp i början av 1600-talet innan Smedjegatan drogs fram.

Här har olika hantverkare bott under århundradena bland annat tenngjutare, skomakare, sadelmakare, svärdsfejare och perukmakare. Vår förhoppning är att vi ska hitta rester efter både deras bostäder, ekonomibyggnader och deras hantverk för att få mera information om hur man levde sitt helt vanliga liv, i den gamla staden. Troliga fynd är vardagsvaror såsom keramik och porslin i form av skålar, tallrikar, krukor och fat. Ytterligare en vanlig vardagsvara är kritpipor. De var ömtåliga och brukar hittas i en mängd som tyder på att de nästan varit engångspipor. Olika metallföremål är vanliga fynd vid stadsundersökningar. Mynt hjälper till med datering och kan även visa var bodar för avsalu har stått. Olika verktyg talar om vilket hantverk man försörjt sig med. Personlig utsmyckning i form av spännen, knappar och smycken kan också finnas.

Kommande visningar

Vi har hela tiden planerat för att kunna hålla visningar på plats, men på grund av att husbyggnation utförs inom samma tomt, så kan vi inte garantera våra besökares säkerhet och måste tyvärr ställa in visningarna under denna period. Vi hoppas kunna genomföra dessa vid ett senare tillfälle. Information kommer att finnas här på museets hemsida och anslaget på staketet vid grävningen.

De äldre rivna byggnaderna

Fastigheten med adresserna Östra Storgatan 18 och Smedjegatan 11-13 har tillhört de äldsta stadsgårdarna i centrala Jönköping. Byggnadernas läge och mått går att belägga från slutet av 1600-talet, då fastigheten bestod av två gårdar. Den västra har varit en kringbyggd gård med en portlänga som tillkom då Smedjegatan anlades. Den östra har haft gårdslängan på östra sidan och gårdsplanen på den västra. Tidigare har troligen en sjöbod och en bygga legat här, ut mot Munksjön. Portbyggnaden innehöll förrådsrum eller hantverkslokaler. Ibland låg även något bostadsrum i bottenvåningen mot gatan. Den egentliga bostaden låg i gårdslängan utmed ena långsidan och här låg också köket. Gården innehöll även oftast någon hantverkslokal, förrådshus och djurhus. Detta gällde hela tomten mellan Östra Storgatan och Smedjegatan under 1600-talet. Husen mot Östra Storgatan förstördes i en brand 1930 och ersattes med dagens stora stenbyggnad.

Det rivna västra gatuhuset var från 1766/1840-tal, där körporten var byggd 1766 och tillhörde de äldre delarna. Portbyggnaden innehöll en förstuga, fyra rum och en visthusbod. I den övre våningen fanns ett par förstugor och sju boningsrum. Eldstäderna bestod främst av kakelugnar. Det östra gatuhuset var från 1810-tal, men även här fanns redan på 1600-talet en portbyggnad med en inkörsport för att kunna köra in på gården.

De rivna byggnaderna har alla genomgått en byggnadshistorisk dokumentation av Jönköpings läns museum.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Bild på en träport. Porten är brun med vit ram. Huset är ljusgult. Körporten byggdes 1766 till Smedjegatan 11, men fick sin portal på 1840-talet. Numera är den riven.
En gammal tidningssida. Bilder från de rivna byggnaderna; en tapet ovan en hög golvsockel, ca 1850. Delen av en tidningssida som satts direkt på timmerväggen, har årtalet 1861 synligt. Foton från den byggnadshistoriska dokumentationen, Jönköpings läns museum.
Planritning med texten Smedjegatan. Plan över de rivna byggnaderna och deras ungefärliga byggnadsår. Jönköpings läns museum.