Prästgårdstomten i Kristianstad – Jönköpings läns museum
Målad bild där Människor rider på hästar. människorna krigar mot varandra.

Prästgårdstomten i Kristianstad

Publicerat: 10 apr, 2015

Samarbete över en gammal gräns

Det är verkligt roligt att kunna berätta om det spännande samarbete mellan Jönköping läns museum och Sydsvensk Arkeologi AB som kommer att äga rum i centrala Kristianstad under våren.

Med början den 20 april och en månad framåt kommer prästgårdstomten alldeles norr om Trefaldighetskyrkan att undersökas av arkeologer från våra båda institutioner. Projektet genomförs inom ramen för MARK, den museiarkeologiska branschorganisationen, som ett utbyte av kompetenser och erfarenheter.

Och det är inte vilken tomt som helst som skall grävas ut ? prästgården i Kristianstad uppfördes av den danska Kronan mellan åren 1617 och 1620 och blev till en av stadens mest praktfulla gårdar. Det handlar om ett påkostat korsvirkeshus i två våningar. Till gårdsanläggningen hörde också flera mindre byggnader, en brunn och en trädgård. Men prästgården kom bara att stå i sextio år. Under den långa belägringen år 1678 rev de danska soldaterna alla outnyttjade byggnader. Man behövde virke till befästningarna och ved att elda med. Prästgården var en av de gårdar som försvann. Det märkliga är att tomten aldrig blivit bebyggd därefter. Området har utnyttjats som trädgård eller park under de följande 337 åren. Under dagens gräsmatta ligger 1600-talet och väntar. Det är i själva verket en tidskapsel som skall öppnas!

Berättelsen om fästningsstäderna Kristianstad och Jönköping är fascinerande. För i många avseenden är de båda orterna varandras spegelbilder. De tillkom som ett resultat av ödeläggelser under samma konflikt; det så kallade Kalmarkriget mellan Sverige och Danmark som varade mellan 1611 och 1613. Efter att fred slutits var det dags att fundera över vilka lämpliga åtgärder som krävdes på båda sidor om riksgränsen. Lösningarna blev snarlika i båda länderna. De förstörda medeltida städerna återuppbyggdes inte. Istället skulle moderna vattenomflutna fästningsstäder uppföras efter kontinentala förebilder. Så de skånska städerna Åhus och Vä förlorade sina privilegier till förmån för en ny stad ute på Allön, en holme i sankmarken mellan Araslövssjön och Hammarssjön. Här byggdes Kristianstad efter att beslut tagits 1614. I Jönköping övergavs det medeltida stadsläget och man började skapa en ny stad på Sanden, den smala halvön mellan Vättern och Munksjön.

Idag, i ett fredligt Norden, har militären försvunnit från både Kristianstad och Jönköping. Men den parallella utvecklingen har fortsatt. De forna fästnings- och garnisonsorterna har fått högskolor och administration. I båda städerna är själva stadsplanen den kanske tydligaste påminnelsen om det förflutna med dess anpassning till befästningsverk som antingen aldrig uppförts (Jönköping) eller demolerats (Kristianstad). Men det finns en viktig skillnad ? arkeologin!

Medan man i Jönköping ägnat mycket tid och kraft till att dokumentera Gustav II Adolfs nya stad, är situationen helt annorlunda i Kristianstad. Här har de få större utgrävningar som genomförts inriktats på 1600-talets befästningsverk. Lämningarna efter den civila stadsbebyggelsen är ett hittills oskrivet kapitel. Men med utgrävningen av Prästgårdstomten kommer den saken att ändras!

Räkna med spännande fynd och helt ny kunskap om livet i en omstridd gränsstad! Rapporteringen om undersökningen kommer att ske fortlöpande på länsmuseets hemsida, arkeologibloggen och på sydsvenska arkeologis hemsida. Fortsätt att följa utgrävningen av Prästgårdstomten i Kristianstad ? ni kommer inte att bli besvikna.

Länk till sydsvenskans arkeologins hemsida:
Sydsvensk Arkeologis hemsida (Sydsvensk arkeologis hemsida) >

 

Cleas Pettersson
Arkeolog

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Målad bild där Människor rider på hästar. människorna krigar mot varandra. Danska trupper intar Kristianstad år 1676 under ledning av Christian V. Målning av Claus Moinichen 1686.
Prästgårdstomten idag. Platsen för de arkeologiska undersökningar som inleds den 20 april. Foto: Sydsvensk Arkeologi AB.