Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med Invändig restaurering. (1,9 MB) – Jönköpings läns museum

Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med Invändig restaurering. (1,9 MB)

Publicerat: 11 jun, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2017:18
Författare: Britt-Marie Börjesgård
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 36

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.