Kampen i tiden: Transperson – Jönköpings läns museum

Transperson

Att känna att allt inte stämmer överens med andras förväntningar om ens könsidentitet kan kallas för att vara transperson. Trans betyder ?överskrida? eller ?gå över?.

Som transperson kan du ha ett personnummer som en kille men veta att du egentligen är en tjej. Du kan ha bröst men inte vara tjej. Det kan också handla om att du är kille men gillar att ha typiska tjejkläder. Du kan också känna dig som någonting annat än en kille eller en tjej.

Det är förbjudet enligt lag att diskriminera, kränka och trakassera någon på grund av att personen är trans.

 

Transgender

Someone who feels that their sexual identity differs from social expectations can be called a trans person. Trans means to ?cross over? or ?go beyond?.

As a trans person you can have the personal identity number of a male but know that you?re actually a female. You can have breasts but not be a woman. You could also be a male but like wearing girly clothes. You can also feel something other than a male or a female.

It is illegal to discriminate against, violate or harass someone because of being transgender.