Kampen i tiden: Queer – Jönköpings läns museum

Queer

Queer är ett begrepp som kan ha flera olika betydelser och betyda olika saker för olika personer. Därför är det svårt att definiera ordet queer på ett enda sätt. Hur man ser på queer och på sig själv är upp till var och en.

Queer kan vara ett ord för att beskriva dig själv när det till exempel handlar om ditt kön eller din sexualitet. Det kan också vara ett sätt att visa att du tycker att det ska finnas plats för andra normer än heterosexualitet i samhället. Eller att du inte måste vara på ett visst sätt bara för att du tillhör ett visst kön.

 

Queer

Queer is a concept that can have several meanings and mean different things to different people. It is therefore difficult to define the word in only one way. How you regard queer and yourself is up to each one.

Queer could be a word to describe yourself relating to, for example, your sex or sexuality. It could also be a way of showing that you think there should be room for norms other than heterosexuality in society. Or that you don?t have to behave in any special way just because of your sex.