Kampen i tiden: Homo- och bifobi – Jönköpings läns museum

Homofobi / bifobi

Homo- och bifobi är att tycka att det är fel eller konstigt att vara homo- eller bisexuell. Homo- och bifobi kan finnas både hos enskilda personer och i ett helt samhälle. Det är förbjudet att behandla någon illa för hens sexuella läggning.

Genom att använda ordet homofobi visar man att det inte är homosexuella som gör något fel utan att det är den som tycker illa om homosexuella som är rädd, okunnig eller fördomsfull. Ordet kan jämföras med till exempel xenofobi, som är ett annat ord för främlingsfientlighet.

 

Homophobia – biphobia

Homo- and biphobia is believing that being homo- or bisexual is wrong or weird. Homo- and biphobia can exist among individuals or entire societies. It is illegal to mistreat anyone for their sexual orientation.

The word homophobia is a way of showing that it?s not the homosexuals who are doing something wrong but that it?s the person who dislikes homosexuals who is afraid, ignorant or narrow-minded. The word can be compared with for example xenophobia, which is another word for fear or hatred of strangers or foreigners.