Kampen i tiden: Frälsningssoldaten och hennes uniform – Jönköpings läns museum

Givaren är född 1974 i Karlstad. När hon var mellan 7 och 13 år var hon juniorsoldat. Som 14-åring blev hon frälsningssoldat. Det skedde genom en särskild ceremoni och undertecknade av avtal om nykterhet. Sedan 2000 bor givaren med sin familj i Jönköping/Gränna och är sedan dess medlem i Pingstkyrkan. Den mörka uniformen (blå) används av soldater i Frälsningsarmén. Den röda uniformen används av strängmusikkåren.

Givaren berättar: ”Jag fick den här uniformen av Therese. Hon utbildade sig till Frälsningsofficer vid Kadettskolan i Stockholm. Under ett halvår gjorde hon sin praktik på kåren i Karlstad. Platsen där jag vuxit upp. Hon hade vuxit ur uniformen och gav den till mig. Den mörka uniformen var roligare och snyggare att bära än den röda, tyckte jag. […]

”Till uniformen bar jag svarta tunnstrumpbyxor och svarta pumps. Varma dagar svidade man om till sommaruniformen. Då satte man blå klaffar på blusens axlar. Blusen var alltid instoppad i kjolen. Broschen satt fast över den översta knappen i blusen. Att texten var på engelska var inget problem. Det brittiska arvet är tätt kopplat till Frälsningsarmén i Sverige.”

”Jag hade den mörka uniformen vid speciella gudstjänster, konserter, konferenser eller när jag på ett eller annat sätt skulle framträda. Uniformen kunde man bära i vilket sammanhang som helst inom Frälsningsarmén. Framför allt visade den tillhörighet när man rörde sig på gator och torg. Jag var väldigt stolt över just den tillhörigheten. Jag minns doften av uniform. En doft av solvarmt tyg som luktar lite svett. En doft av att höra till. […]”

 

The Salvation Army soldier and her uniform

The donor was born in 1974 in Karlstad. From the age of 7 to 13, she was a junior soldier in the Salvation Army. When she was 14, she became a senior soldier. There was a special ceremony and the signing of an agreement to abstain from alcohol. In year 2000, the donor moved with her family to Jönköping/Gränna, where she joined the Swedish Pentecostal Church. The dark uniform (blue) is used by Salvationist soldiers. The red uniform is worn by the string band.

?I was given this uniform by Therese. She trained to be a Salvation Army officer at the Cadet School in Stockholm. She had done six months? work experience at the corps in Karlstad. The place where I grew up. She had grown out of the uniform and gave it to me. The dark uniform was more fun and better looking than the red on, I thought. […]?

?With the uniform I wore thin black tights and black court shoes. On warm days you changed into summer uniform. You put blue epaulettes on the blouse. The blouse was always tucked into the skirt. The pin was fastened across the top button of the blouse. The fact that the text was in English was not a problem. The British heritage is closely connected with the Swedish Salvation Army.?

?I wore the dark uniform at special church services, concerts, conferences, or at other times when I had to appear. You could wear the uniform to all Salvation Army events. It gave a sense of belonging, especially when you were out on the streets. I felt so proud of this affiliation. I remember the smell of the uniform. A smell of sun-warmed fabric mixed with body odour. A smell of belonging. […]?