Från bokhyllan: Världsbokdagen – Jönköpings läns museum
Logotyp för världsbokdagen på en bild med en bokstapel ställd på högkant, med suddig bakgrund

Från bokhyllan: Världsbokdagen

Publicerat: 23 apr, 2021

Världsbokdagen instiftades av Unesco 1995 för att uppmärksamma boken och upphovsrätten. Den infaller 23 april varje år.

Idén kom ursprungligen från den spanske författaren Vicente Clavel Andrés som ett sätt att högtidlighålla Miguel de Cervantes förmodade dödsdag.

Nu när vi firar världsbokdagen så tänker vi kanske på litteratur från världens alla hörn eller uppmärksammar våra invandrade författare lite extra. Hur kan vi då tänka på världsbokdagen här på museet? Vi kan ju vända perspektivet och tänka på vår rika lokalhistoriska litteratur. Jönköpings län är ju också världen.

Ungefär 50 olika språk i Sverige

För att läsa och skriva behöver vi språket. För att se till att det finns något att läsa för alla, måste vi veta vilka språk som omger oss i Sverige. En bra introduktion till det är en bok som kom för ett par år sedan: Sveriges språkflora; handbok för ett flerspråkigt samhälle. Boken berättar om de ca 50 språk som talas i Sverige; våra minoritetsspråk, teckenspråk, språktolkning och mycket annat.

Ett av våra minoritetsspråk är romani, ett språk som har sitt ursprung i sanskrit och genom romernas färdvägar världen över har utvecklats till många olika språkvarianter. En variant som kan kallas resanderomani förknippas ju starkt med Jönköping och Jönköpingsdialekten.

Bilden av resandefolket

En alldeles ny bok i vårt bibliotek är ”Romanen och tattaren – bilden av resandefolket i svensk skönlitteratur 1842 till 2018”. Den är skriven av Magnus Berg, etnolog och lektor i museologi vid Göteborgs universitet. Bilden av resandefolket har nästan alltid varit stereotyp, fördomsfull och i bästa fall ”exotisk”. Men Berg lyfter fram undantag och ett av dem är Jönköpingsförfattaren Ragnar Järhults ”Andreas och Emilia – en tattarroman”.
Så har vi gjort en snabb resa från Jönköpings län till världen i Sverige och tillbaka till Jönköping…

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie