Trähusindustrin – Jönköpings läns museum

Trähusindustrin

Publicerat: 14 mar, 2019

En viktig del av länets industri- men också dess bebyggelsehistoria är kopplat till trähusindustrin. De monteringsfärdiga trähusen har en lång och intressant historia.

Tillverkningen är och har sedan länge varit koncentrerad till Småland. Många av företagens namn avslöjar också hemvisten, Anebyhus, Myresjöhus, Åsedahus, Hultfredshus, Gullringshus, Vetlandahus, Eksjöhus och Sävsjöhus för att nämna några. Företagets namn är lika med ortens.

Smålands husfabriker

Inför Arkitekturåret 2001 initierade de tre småländska länsmuseerna ett gemensamt projekt kring trähusindustrin i Småland. Vi inventerade, skrev en bok och producerade en vandringsutställning.  Under inventeringen av husindustrin i respektive län fann vi 77 företag. Vissa företag är små eller har funnits under en kort period. Dess är svåra att fånga upp, då de inte har varit anslutna till branschorganisationer. Detta gör att man kan anta att den totala siffran husfabriker är än högre.

Det första trähusföretaget i Småland var Fogelforshus i Kalmar län som sadlade om från järnbruk till byggnadssnickerier år 1882, och börjande sedan även tillverka monteringsfärdiga trähus. I ett nationellt perspektiv är detta dock relativt sent. De första trähusföretagen startade i Stockholm redan på 1850-talet, men då var det inte villor för gemene man som var produkten, utan snarare sommarvillor för välbeställda.

Startade som sågverk

Trähusindustrin blev precis som möbelindustrin ett sätt att förädla den småländska skogsråvaran. Flera av industrierna startade som sågverk. Idén att sälja husen via katalog fick sitt genombrott på 1910-talet och i numerär vad gäller antalet sålda hus så blev snart Boro-hus i Landsbro ett av de ledande företagen. Företaget startade trähustillverkningen 1923 och även här fanns ett äldre sågverk från 1800-talets slut i botten, vilket man också kunde ana av namnet de första åren då företaget hette Landsbro trävarubolag.

Det finns ingen samlad statistik över antalet trähusindustrier. I boken ”Skogen & Sverige” från 2000 står att det har funnits totalt 140 trähusindustrier i Sverige. I denna siffra ingår dock inte de snickerifabriker som har tillverkat vissa huskomponenter, men inte gjort hela hus (t.ex. takstolsfabriker).

Mångfald av trähusföretag

Företagens storlek har varierat kraftigt, från de största som under perioder kan ha producerat flera tusen enheter om året, till företag med en årsproduktion på 10-15 hus. Mångfalden är stor och spännande ? vissa företag kan ha gått från tillverkning av borstträämnen till husfabrik, andra kan ha slutat med hus och istället börjat tillverka lastpallar eller förvaringslådor för sand.

Här finns en förteckning och kort historisk beskrivning av de småländska trähusföretag som vi fann under inventeringen.

För uppgifterna avseende Jönköpings läns svarar Britt-Marie Börjesgård, Kronobergs län Eva Åhman och Kalmar län Richard Edlund.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk